Протокол № 1 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избор на делегати от състава на  Адвокатска колегия - Благоевград, за общото събрание на адвокатите в страната. - тук. 

Протокол № 2 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избор на делегати от състава на Адвокатска колегия - Благоевград, за общото събрание на адвокатите в страната. - тук.

Протокол № 3 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избор на делегати от състава на Адвокатска колегия - Благоевград, за общото събрание на адвокатите в страната. - тук.

Протокол № 4 от заседание на избирателна комисия за извършването, подготовката и провеждането на избор на делегати от състава на Адвокатска колегия - Благоевград, за общото събрание на адвокатите в страната. - тук.

Приложение № 1 към протокол № 4 от 26.01.2018 г. тук.

Приложение № 2 към протокол № 4 от 26.01.2018 г. тук.

Образец на бюлетина тук.

Протокол за резултатите от гласуването за избор на делегати на БлАК на Общото събрание на адвокатите в страната. тук.

Решение № 21/28.01.2018 година. тук.

Протокол № 7 от заседание на Избирателната комисия за извършването, подготовката и провеждането на избор на делегати от състава на Адвокатска колегия Благоевград за общото събрание на адвокатите в страната. - тук.

Образец на бюлетина тук.

Протокол № 8 от заседание на Избирателната комисия за извършването, подготовката и провеждането на избор на делегати от състава на Адвокатска колегия Благоевграад за общото събрание на адвокатите в страната. - тук.

Протокол за резултатите от гласуването за избор на делегати на БлАК на Общото събрание на адвокатите в страната. тук.

Решение № 31/04.02.2018 година. тук.