1. 0
  2. 1
  3. 2
« »

 

На проведения на 01.12.23 г. XI Благотворителен бал на юристите, Благоевградска адвокатска колегия беше наградена със специална награда за правосъдие "Адвокатска колегия на годината"!!!

Церемонията по връчване на Националните награди за правосъдие и Благотворителния бал на юристите бяха организирани от Балканска медийна асоциация и за поредна година в подкрепа на децата с церебрална парализа и на семействата с репродуктивни проблеми.

Огромна чест за мен и за всички адвокати, членове на АК Благоевград е признанието за цялата дейност на колегията и адвокатите от Благоевградски регион.

Наградата е висока оценка за всички 420 адвокати, вписани в колегията, признание за ролята на адвокатската колегия в издигане на авторитета, независимостта на адвокатурата, самоуправлението, единството на българската адвокатура, достойнството и свободата на адвокатите. За дългогодишната ни и последователна позиция, че ролята на адвокатите във всички законодателни промени е съществена, и без участие на най-демократичната и свободна професия в конституционните промени и съдебна реформа е немислима.

Благодаря на всички колеги, за които адвокатската колегия е сърце, живот, смисъл, авторитет и отговорност!

 

  Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Тя подпомага гражданите и юридическите лица при защита на техните права и законни интереси.

          Адвокатите членуват в адвокатски колегии, които са юридически лица. Техният район, брой и седалище се определят от Висшия адвокатски съвет. Към настоящия момент адвокатските колегии в страната са 27 и техният брой е равен на броя на окръжните съдилища в Република България.

         Органи на адвокатската колегия са Общото събрание, Адвокатският съвет, Контролният съвет, Дисциплинарният съд и Председателят на адвокатската колегия. Общото събрание се състои от адвокатите, приети в адвокатската колегия. Председателите на Адвоктския съвет и Дисциплинарния съд, както и техните членове и членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание на колегията с тригодишен мандат. 

          Адвокатска колегия - Благоевград обхваща районите на градовете Благоевград, Сандански, Петрич, Разлог и Гоце Делчев. Съставите на действащите Адвокатски съвет, Контролен съвет и Дисциплинарен съд са избрани на Общо събрание на адвокатите на 30 и 31 януари 2016 година и допълнителен избор на 07.02.2016 година.

.