Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 24.03.2023 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 10.03.2023 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 22.02.2023 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 10.02.2023 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 27.01.2023 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 13.01.2023 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 23.12.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 09.12.2022 г..

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 25.11.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 11.11.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 28.10.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград, насрочено за 14.10.2022 г. 

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 23.09.2022 г. 

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 01.08.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 22.07.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 08.07.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 24.06.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 10.06.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 27.05.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 16.05.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 29.04.2022 г. 

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 08.04.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 25.03.2022 г.

Уведомление за свикване на заседание на Адвокатски съвет - Благоевград за 11.03.2022 г.